Sjöväder - testversion

Sjöväder - testversion

Hej och välkommen!

Vi har genomfört en testomgång, och här nedan kan du se ett exempel på hur det kan se ut under kursen.

/Anders

Tisdag 25 januari

Dagens väderSkapad av Anders 2011-01-25 06:44:02
Dessa två bilder kommer från klart.se. Den första visar tryckbilden idag kl 7, den andra i morgon kl 7.


Man ser hur tråget (sid 7 i boken) över sydsverige drar år sydost och ger plats för en högtrycksrygg. (Du ser att isobaren 1010 buktar ut från högtrycket över Atlanten) Den nordostliga strömningen över norra Östersjön fortsätter, så det ska bli intressant att se om vi får en kustkonvergenseffekt (sid 31) i morgon. Gradienten avtar över Stockholm, så det är mer sannolikt att det blir längre söderut. Tillbaka till dagens vindomslag när tråget drar bort:
Bilderna från klart.se/söderarm-sandhamn och visar vindarna kl 7 och kl 10

Se vilket snabbt vindomslag det är i Stockholms skärgård. Och vindökning! Här gäller det verkligen att vara på tårna..

Vad säger prognosinstituten? Låt oss jämföra SMHI med finska vädertjänsten.
Innan du läser vidare. Med bakgrund av vad du redan sett, vad tror du det står i texten?

SMHI:
Ett lågtrycksområde med ett delcentrum över Skagerack och ett på Bottenhavet rör sig sakta åt sydost och når i natt Polen och Baltikum. Ett högtryck förstärks över norra Skandinavien och förskjuts i natt söderut samtidigt som ett nytt lågtryck passerar nordligaste Skandinavien. Ett omfattande högtryck har sitt centrum väster om Brittiska Öarna.
Norra Östersjön
Sydväst 7-11. Under förmiddagen omslag till nord, med början i väster och ökande till 10-kuling 14. I natt nordost och något avtagande. Mest god sikt, men tidvis snöfall med måttlig sikt.
Finska vädertjänsten:
Kartan visar läget kl 11 (finsk tid)
Norra Östersjön och Skärgårdshavet:
Nordlig till nordostlig vind 14 m/s.

Båda är alltså överens om uppemot 14 m/s. Den svenska prognosen försöker precisera mer i tid, vilket vi kan göra ännu mer själva genom att titta på vindkartorna.

Jag kommenterar inte kustväderprognosen eftersom den i skrivande stund (kl 06:40) är gammal. Det kommer en ny om en timme.
Gå gärna in och titta på radarbilderna också , http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden och har du tid: Titta på observationerna (http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kustobservationer) och följ vindomslaget timme för timme. Sysselsättningen under dagen är räddad!
/Anders

Komplettering:
Titta här på vindobservationerna från kl 08:00. Snacka om ett skolmässigt tråg (kallfront) med 90 graders vindvridning och dubblering av vindhastigheten!

Station: Söderarm

Vindriktning: Nord

Vindhastighet: 13 m/s

Byvindhastighet: 16 m/s

Lufttemperatur: -1.6 °C

Sikt: 1* km


Station: Svenska Högarna

Vindriktning: Väst

Vindhastighet: 6 m/s

Byvindhastighet: 7 m/s

Lufttemperatur: -0.6 °C

Sikt: 1 km
Skapad av Anders 2011-01-25 11:52:57

Oops!
"Skulle kunna vara". Idag verkar text och bild stämma bra överens, precis som du skriver. Grib.us bygger på en amerikansk modell. De Skandinaviska har ungefär samma grund, men är vidareutvecklade i respektive land. Klart.se är t ex lierad med finska Foreca. Det är bl a dessa olikheter som jag hoppas ska kunna komma fram under kursens lopp.
/Anders

Skapad av Jonas 2011-01-25 11:19:45

Hej där Anders! Jag har inte kommit iväg än så jag har hunnit läsa ditt svar. I princip skulle det ju kunna/borde vara som du säger. Men är det så just idag? Mitt intryck är att väderrapporterna alltför sällan tar upp det där med osäkerheten.

Då får jag en tanke nummer 2. Det borde vara en poäng med att kolla automatgenererade prognoser från flera olika källor. Vilka av dem i de länkar du anger utgår från samma modell och vilka kör något eget? Jag har alltid utgått ifrån att grib.us jobbar på eget sätt medan det mesta här i Europa utgår från Bracknell. Men så kanske det inte är?

Skapad av Anders 2011-01-25 11:06:16

Du missar värderingen som prognosmeteorologen gör. Prognosen kan vara osäker, vilket kan beskrivas i text. Man gör kanske bedömningen att just den modell som skickas ut på nätet inte är den bästa mm. För övrigt lyssnar inte jag heller så mycket på radiorapporterna. Den text dom läser ut finns på SMHI:s hemsida. Läser man den i lugn och ro tror jag att man tillgodogör sig innehållet bättre.
/Anders

Skapad av Jonas 2011-01-25 10:48:36

Jag får nog lov att erkänna att jag, sedan jag fick möjlighet att ta emot väderkartor via nätet, praktiskt taget har slutat att lyssna på de vanliga väderrapporterna. Nu är jag på språng ut i snövädret och har inte hunnit fingranska kartor och texter. Men kan du, Anders, sätta fingret på vad jag missat om jag hoppar meteorologernas texter?