Sjöväder - testversion

Onsdag 26 januariDagens väder

Skapad av Anders 2011-01-26 07:56:22

Dagens karta är hämtad från www.weatherpage.se under rubriken forecasts/Met Office. Det är alltså engelska vädertjänstens offifiella prognoskarta. Går du in på sidan finns det fler tidssteg att välja på. Tycker du att bilden här nedan är för lite kan du ju öppna ett nytt fönster och hämta en ny.Blog image
Eftersom det är första gången vi tillsammans granskar denna karttyp ska jag ge lite information om vad den innehåller. Titta i rutan längst uppe till vänster. Det är en prognos 72h fram i tiden av Mean Sea Level Pressure (MSLP), dvs isobarer och Thickness som är ett indirekt mått på temperaturen en bit upp i atmosfären. Detta är rätt ointressant för oss seglare och markeras av streckade linjer. Kartan är giltig kl 00 UTC på lördag den 29 januari. Nu har vi vintertid, så då får vi lägga på en timme för att få svensk tid. På sommaren lägger vi till två timmar. Om man räknar bakåt 72h från lördag kl 00 UTC hamnar man på onsdag kl 00 UTC. Prognosen gjordes alltså med den kunskap man hade i natt kl 2 svensk tid. Prognosen är färsk! Det är viktigt att ha koll på detta eftersom det ibland ligger kvar gamla kartor på nätet. Nästa beräkningstidpunkt är kl 12 UTC. Du kan gå in i kväll och kolla.
Diagrammet nedanför är en vindlinjal med vars hjälp man kan mäta den geostrofiska vinden ( boken sid 73, 26). Den är aningen otydlig, men å andra sidan inte alldeles nödvändig eftersom man kan få en översättning av tryckbilden till vindpilar på andra sajter.
Nu till väderläget. En lågtrycksfamilj (sid 46), med ett centrum vid Lofoten, nästa söder om Grönland. Däremellan en högtrycksrygg - precis som i skolboken! Notera också den kraftiga gradienten (sid 25) bakom (väster om) lågtrycket vid Grönland. Rätt typiskt att man får den hårdaste vinden när "ovädret" har dragit förbi.
I morgon tycker jag att vi följer upp denna prognos och ser hur prognosbilden då ser ut till på lördag kl 00 UTC. Det är tätt mellan isobarerna också över Sverige=> blåsigt.

Nu till det aktuella vädret. Ni som bor i Stockholm: Kände ni den snabba vindökningen i går? Kanske inte så trevligt, men som meteorolog njuter man när prognoserna är så klockrena. Om du går in på www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden kan du se tillbaka på hur nederbörden (och den kopplade vindvridningen) har rört sig.
Blog image
Det finns under kategorin Väderlänkar flera tips. Ut och surfa på vädervågen! Synpunkter och frågor tar jag tacksamt emot.
/Anders

Tisdag 25 januariDagens fråga

Skapad av Anders 2011-01-25 12:19:54

I samband med att en högtrycksrygg växer in över mellerst Sverige väntas soligt väder på många håll i morgon. Varför blir det soligt när vi har högtryck? Har det med själva lufttrycket att göra? Blir det alltid lite moln vid högtryck?
Fundera kring detta, så återkommer jag med svar i morgon. Du förväntas inte skicka in något svar.
/Anders

Svar:

Nej, det har inte så mycket med trycket att göra, mer med tryckbilden. Man har ett högtryck när lufttrycket är högre än i den närmaste omgivningen. Det kan alltså finna högtryck med 1000 hPa i centrum, även om det naturligtvis är vanligare med 1025 hPa eller 1030hPa. När vi har ett högtryck blåser vindarna i lågt nivå i högervarv, men lite utåt. Detta skapar en nedsjunkning av luften i mitten (sid 28). Sjunkande luft komprimeras och värms. Det är skälet till molnupplösningen. Men sen finns det ett undantag från detta, och det gäller när man har fuktig luft på natten. Under natten kyls markytan (inte vattenytan!) vilket får som konsekvens att också luften närmast marken kyls. Resultatet blir strålningsdimma. På vintern när natten är lång, och solen inte värmer så mycket på dagen kan sådan dimma ligga kvar under lång tid – flera dagar. Ja, ibland veckovis till och med. Dessbättre är detta en dimtyp som vi seglare sällan stöter på. Mer om dimma kan du läsa på sid 51 i boken.

Tisdag 25 januariDagens väder

Skapad av Anders 2011-01-25 06:44:02

Dessa två bilder kommer från klart.se. Den första visar tryckbilden idag kl 7, den andra i morgon kl 7.
Blog image
Blog image
Man ser hur tråget (sid 7 i boken) över sydsverige drar år sydost och ger plats för en högtrycksrygg. (Du ser att isobaren 1010 buktar ut från högtrycket över Atlanten) Den nordostliga strömningen över norra Östersjön fortsätter, så det ska bli intressant att se om vi får en kustkonvergenseffekt (sid 31) i morgon. Gradienten avtar över Stockholm, så det är mer sannolikt att det blir längre söderut. Tillbaka till dagens vindomslag när tråget drar bort:
Bilderna från klart.se/söderarm-sandhamn och visar vindarna kl 7 och kl 10
Blog imageBlog image
Se vilket snabbt vindomslag det är i Stockholms skärgård. Och vindökning! Här gäller det verkligen att vara på tårna..

Vad säger prognosinstituten? Låt oss jämföra SMHI med finska vädertjänsten.
Innan du läser vidare. Med bakgrund av vad du redan sett, vad tror du det står i texten?

SMHI:
Ett lågtrycksområde med ett delcentrum över Skagerack och ett på Bottenhavet rör sig sakta åt sydost och når i natt Polen och Baltikum. Ett högtryck förstärks över norra Skandinavien och förskjuts i natt söderut samtidigt som ett nytt lågtryck passerar nordligaste Skandinavien. Ett omfattande högtryck har sitt centrum väster om Brittiska Öarna.
Norra Östersjön
Sydväst 7-11. Under förmiddagen omslag till nord, med början i väster och ökande till 10-kuling 14. I natt nordost och något avtagande. Mest god sikt, men tidvis snöfall med måttlig sikt.
Finska vädertjänsten:
Kartan visar läget kl 11 (finsk tid)
Blog imageNorra Östersjön och Skärgårdshavet:
Nordlig till nordostlig vind 14 m/s.

Båda är alltså överens om uppemot 14 m/s. Den svenska prognosen försöker precisera mer i tid, vilket vi kan göra ännu mer själva genom att titta på vindkartorna.

Jag kommenterar inte kustväderprognosen eftersom den i skrivande stund (kl 06:40) är gammal. Det kommer en ny om en timme.
Gå gärna in och titta på radarbilderna också , http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden och har du tid: Titta på observationerna (http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kustobservationer) och följ vindomslaget timme för timme. Sysselsättningen under dagen är räddad!
/Anders

Komplettering:
Titta här på vindobservationerna från kl 08:00. Snacka om ett skolmässigt tråg (kallfront) med 90 graders vindvridning och dubblering av vindhastigheten!

Station: Söderarm

Vindriktning: Nord

Vindhastighet: 13 m/s

Byvindhastighet: 16 m/s

Lufttemperatur: -1.6 °C

Sikt: 1* km


Station: Svenska Högarna

Vindriktning: Väst

Vindhastighet: 6 m/s

Byvindhastighet: 7 m/s

Lufttemperatur: -0.6 °C

Sikt: 1 kmSurfteknikKom igång!

Skapad av Anders 2011-01-20 10:25:40

Ska man segla i t ex Stockholms mellersta skärgård känns det kanske frestande att gå in på någon vädersajt och skriva in ”Sandhamn” och få vädret där timme för timme i snygg grafik. Man har visserligen fått en prognos, men man är ju inte alls ”med i båten” på vad som händer med vädret i stort. Varför vrider vinden? Vad är det för sorts nederbörd som väntas? (Se sid 57 i boken hur olika regntyper påverkar dig). Hur säker är prognosen?

När det gäller att tillgodogöra sig en väderprognos gäller det först att få ett grepp om vad som händer i stort. Hur rör sig lågtrycken? Fördjupningar på gång, osv. Då räcker det inte med att gå in på en vädersajt och få en punktprognos. Nej, börja med en sida som täcker åtminstone Europa där du kan se hur lågtryck och högtryck förändras, och inte minst gradienten (sid 25 i boken).

Om vi till en början mest är intresserade av vindarna kan exempel på startsajter vara:

I den skarpa versionen kommer här ett förslag till hur man gör en surfstrategiVäderlänkarVäderlänkar

Skapad av Anders 2011-01-19 17:27:41

I den skarpa versionen kommer här ett förslag på användbara väderlänkar.