Sjöväder - testversion

Sjöväder - testversion

Hej och välkommen!

Vi har genomfört en testomgång, och här nedan kan du se ett exempel på hur det kan se ut under kursen.

/Anders

Onsdag 26 januari

Dagens väderSkapad av Anders 2011-01-26 07:56:22
Dagens karta är hämtad från www.weatherpage.se under rubriken forecasts/Met Office. Det är alltså engelska vädertjänstens offifiella prognoskarta. Går du in på sidan finns det fler tidssteg att välja på. Tycker du att bilden här nedan är för lite kan du ju öppna ett nytt fönster och hämta en ny.
Eftersom det är första gången vi tillsammans granskar denna karttyp ska jag ge lite information om vad den innehåller. Titta i rutan längst uppe till vänster. Det är en prognos 72h fram i tiden av Mean Sea Level Pressure (MSLP), dvs isobarer och Thickness som är ett indirekt mått på temperaturen en bit upp i atmosfären. Detta är rätt ointressant för oss seglare och markeras av streckade linjer. Kartan är giltig kl 00 UTC på lördag den 29 januari. Nu har vi vintertid, så då får vi lägga på en timme för att få svensk tid. På sommaren lägger vi till två timmar. Om man räknar bakåt 72h från lördag kl 00 UTC hamnar man på onsdag kl 00 UTC. Prognosen gjordes alltså med den kunskap man hade i natt kl 2 svensk tid. Prognosen är färsk! Det är viktigt att ha koll på detta eftersom det ibland ligger kvar gamla kartor på nätet. Nästa beräkningstidpunkt är kl 12 UTC. Du kan gå in i kväll och kolla.
Diagrammet nedanför är en vindlinjal med vars hjälp man kan mäta den geostrofiska vinden ( boken sid 73, 26). Den är aningen otydlig, men å andra sidan inte alldeles nödvändig eftersom man kan få en översättning av tryckbilden till vindpilar på andra sajter.
Nu till väderläget. En lågtrycksfamilj (sid 46), med ett centrum vid Lofoten, nästa söder om Grönland. Däremellan en högtrycksrygg - precis som i skolboken! Notera också den kraftiga gradienten (sid 25) bakom (väster om) lågtrycket vid Grönland. Rätt typiskt att man får den hårdaste vinden när "ovädret" har dragit förbi.
I morgon tycker jag att vi följer upp denna prognos och ser hur prognosbilden då ser ut till på lördag kl 00 UTC. Det är tätt mellan isobarerna också över Sverige=> blåsigt.

Nu till det aktuella vädret. Ni som bor i Stockholm: Kände ni den snabba vindökningen i går? Kanske inte så trevligt, men som meteorolog njuter man när prognoserna är så klockrena. Om du går in på www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden kan du se tillbaka på hur nederbörden (och den kopplade vindvridningen) har rört sig.

Det finns under kategorin Väderlänkar flera tips. Ut och surfa på vädervågen! Synpunkter och frågor tar jag tacksamt emot.
/Anders

Tisdag 25 januari

Dagens väderSkapad av Anders 2011-01-25 06:44:02
Dessa två bilder kommer från klart.se. Den första visar tryckbilden idag kl 7, den andra i morgon kl 7.


Man ser hur tråget (sid 7 i boken) över sydsverige drar år sydost och ger plats för en högtrycksrygg. (Du ser att isobaren 1010 buktar ut från högtrycket över Atlanten) Den nordostliga strömningen över norra Östersjön fortsätter, så det ska bli intressant att se om vi får en kustkonvergenseffekt (sid 31) i morgon. Gradienten avtar över Stockholm, så det är mer sannolikt att det blir längre söderut. Tillbaka till dagens vindomslag när tråget drar bort:
Bilderna från klart.se/söderarm-sandhamn och visar vindarna kl 7 och kl 10

Se vilket snabbt vindomslag det är i Stockholms skärgård. Och vindökning! Här gäller det verkligen att vara på tårna..

Vad säger prognosinstituten? Låt oss jämföra SMHI med finska vädertjänsten.
Innan du läser vidare. Med bakgrund av vad du redan sett, vad tror du det står i texten?

SMHI:
Ett lågtrycksområde med ett delcentrum över Skagerack och ett på Bottenhavet rör sig sakta åt sydost och når i natt Polen och Baltikum. Ett högtryck förstärks över norra Skandinavien och förskjuts i natt söderut samtidigt som ett nytt lågtryck passerar nordligaste Skandinavien. Ett omfattande högtryck har sitt centrum väster om Brittiska Öarna.
Norra Östersjön
Sydväst 7-11. Under förmiddagen omslag till nord, med början i väster och ökande till 10-kuling 14. I natt nordost och något avtagande. Mest god sikt, men tidvis snöfall med måttlig sikt.
Finska vädertjänsten:
Kartan visar läget kl 11 (finsk tid)
Norra Östersjön och Skärgårdshavet:
Nordlig till nordostlig vind 14 m/s.

Båda är alltså överens om uppemot 14 m/s. Den svenska prognosen försöker precisera mer i tid, vilket vi kan göra ännu mer själva genom att titta på vindkartorna.

Jag kommenterar inte kustväderprognosen eftersom den i skrivande stund (kl 06:40) är gammal. Det kommer en ny om en timme.
Gå gärna in och titta på radarbilderna också , http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden och har du tid: Titta på observationerna (http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kustobservationer) och följ vindomslaget timme för timme. Sysselsättningen under dagen är räddad!
/Anders

Komplettering:
Titta här på vindobservationerna från kl 08:00. Snacka om ett skolmässigt tråg (kallfront) med 90 graders vindvridning och dubblering av vindhastigheten!

Station: Söderarm

Vindriktning: Nord

Vindhastighet: 13 m/s

Byvindhastighet: 16 m/s

Lufttemperatur: -1.6 °C

Sikt: 1* km


Station: Svenska Högarna

Vindriktning: Väst

Vindhastighet: 6 m/s

Byvindhastighet: 7 m/s

Lufttemperatur: -0.6 °C

Sikt: 1 km